Projekt Clean Heat

Med EU-projektet Clean Heat arbejder vi på at opnå en signifikant reduktion af helbreds- og klimaskadelige partikler og sod fra brændefyring. Vi fokuserer på både tekniske og politiske løsninger samt bidrager med omfattende forbrugerinformation.

Vores mål:

  • At øger informationsniveauet blandt forbrugerne og de politiske beslutningstagere.
  • Dele erfaringer og promovere implementeringen af en ambitiøs regulering: på lokalt, nationalt og europæisk niveau.
  • Reducere udledningerne fra privat brændefyring (ovne og kedler) ved at informere om isolering, renere energikilder og optimal fyring i de bedste brændeovne.
  • Promovere miljørigtige alternativer til privat brændefyring i ovne og kedler.
  • Presse på den teknologiske udvikling af fyringsenheder med færre udledninger.
  • Opnå en effektiv mærkning og retvisende godkendelsesmålinger for brændeovne.

Målinger og aktiviteter

Intensivt PR og pressearbejde: pressemeddelelser, pressekonferencer, TV bidrag, artikler i magasiner og aviser, baggrundsforhandlinger omkring relevante emner og aktuelle udviklinger med styrelser og politikere.

Omfattende forbrugerinformation for at øge opmærksomheden omkring problemet:

  • Hæfte til forskellige målgrupper i samarbejde med DIY markeder og skorstensfejere samt til interne og eksterne arrangementer.
  • Kort film, der visualiserer emnet på letforståelig måde og en fotokonkurrence, der opmuntrer den almene borger til at deltage og fundere over de forskellige aspekter, der er knyttet til brændefyring.
  • Udstillinger ved handelsmesser og arrangementer. De besøgende informeres ansigt-til-ansigt og baggrundsmateriale uddeles.

Projekthjemmeside som den centrale informationsplatform for vores kampagne med baggrundsinformation, tips til bedre brug af brændeovne, nuværende arrangementer og projektdokumentation.

Egne partikelmålinger, der demonstrerer problemet og offentliggøres.

Ekspertpaneler med industrien, politikere, videnskabsfolk, embedsmænd og andre NGO’er: løsninger som isolering, rene varmekilder, rensningsteknologi (for røgen), energieffektivitet, økonomiske incitamenter, grænseværdier og måleprocedurer.

Resultater fra ekspertpaneler bliver distribueret via workshops i Bruxelles og andre europæiske lande via politiske beslutningstagere, embedsmænd samt NGO’er. De bedste eksempler på nationale løsninger og tekniske løsninger diskuteres.

Europæisk netværk: Udbredelse af projektindholdet samt informationsmateriale i andre europæiske lande i samarbejde med lokale NGO’er.

 

 

LIFE programmet

LIFE programmet har været EU’s finansieringsinstrument for miljø- og klimatiltag siden 1992. Det generelle formål med LIFE er at bidrage til implementering, opdatering og udviklingen af EU’s miljø- og klimapolitik samt lovgivning ved medfinansiering af projekter, der giver europæisk merværdi.
Mere information om LIFE